اگر اصول فقه موجود در پی ارتقاء از سطح احکام فردی و حداکثر اجتماعی به سطح احکام حکومتی است چاره‌ای از این که در مقیاس فهم نیز قائل به ارتقاء شده و قدم در عرصه پذیرش تاسیسی بودن زبان شارع در منطق تفاهم و روند حجیت بگذارد، ندارد.

منبع : علی میثمی تهرانی |تأسیسی بودن زبان شارع لازمه اصول فقه احکام حکومتی
برچسب ها : احکام ,زبان شارع ,بودن زبان ,احکام حکومتی